Feminist Dialog Presents “Re-Thinking…” Women´s Struggle Challenges of Feminist Movements

The Women´s Struggle – Challenges of Feminist Movements -
the Middle East

Speakers:
Sholeh Irani- Utrikesredaktör Feministiskt Perspektiv
Hind Omairan- Human rights activist and Women rights in south of Yemen
Masa Bezreh-Feminist and LGBTQ activist in Palestine

Photo Exhibition:
“Daily Struggles”
Shirin Ardalan
Sahel Bagha

Join Us!


poster1

WOMEN STORIES

100 Years of Immigrant Women’s Life and Work in Malmö

Newsletter, nr. 1 – 2013

A Report from Workshop 2,at Garaget, 2 December 2013
Parvin Ardalan Presents the Project

Anecdotes and Stories from the Participants
Immigrant Women in Malmö – A Historical Overview
Rakel Chukri – Family, Love, Gender Roles – The Bold & The Beautiful

Women Stories Newsletter nr 1 2013

 

Alla kvinnor vann – lite grann i alla fall

Link

I veckan vann Sverige guld i innebandy-VM för damlag.

Innebandy går, vad jag vet, ut på att man ska få in flest bollar i mål. Oavsett vilket kön spelarna har. Men arrangörerna i Tjeckien kände sig uppenbarligen osäkra på att intresset skulle bli tillräckligt stort och anordnade därför en skönhetstävling för tjeckiska spelare…. read more here 

Liv i rörelse – Din berättelse är en del av stadens berättelse

Inbjudan WS 2 December Poster Final
100 År av Immigrantkvinnors Liv och Arbete i Malmö
Garaget 2 december, kl. 18.30

På Garaget den 2 december 2013 talar vi med varandra om kvinnors erfarenheter av migration och livet i Malmö. 170 olika länder finns samlade i Malmö!

Vi ger en snabb överblick över immigrationen i Malmö under 100 år mot bakgrund av händelser i världen och i Sverige. Du är inbjuden att själv undersöka och hitta din plats i tiden. Din närvaro, din berättelse och dina minnen levandegör immigrantkvinnors livshistorier i Malmö. Ta gärna med dig ett föremål, en bild eller en doft som är viktig för dig genom att väcka minnen.

100 År av Immigrantkvinnors Liv och Arbete i Malmö är ett projekt som drivs av Malmö Museer och nätverket Feminist Dialog i samarbete med ABF och Malmö högskola.

Den 11 juni 2013 hölls projektets första seminarium på stadsbiblioteket i Malmö med över 50 deltagare från 16 länder. Där talade vi om hur immigrantkvinnors arbete är osynligt i den svenska historieskrivningen och varför svensk historia måste skrivas om.

Den här gången kommer malmöbor med erfarenhet av migration att själva berätta.
Under våren 2014 kommer vi att arrangera fler seminarier.
Kom och lyssna på andra kvinnor och berätta din egen historia.
Vi ses på Garaget, Lönngatan 30, måndag 2 december kl. 18.30.
Detaljprogram med medverkande kommer inom kort!

Vi bjuder på fika.
Väl mött!
Parvin Ardalan & Anna Svenson
Malmö Museer

Parvin Ardalan 0729-63 65 87, parvin.ardalan@malmo.se
Anna Svenson
0705-88 19 86, anna.svenson@malmo.se

English version :

 

Life in Movement – Your Story belongs to the Story of the City

100 years of life and work of immigrant women in Malmö

Garaget December 2, 6.30 p.m.

On December 2, 2013 in Garaget we will talk with each other about women’s experience of migration and life in Malmö. 170 different countries are gathered in Malmö!

We will give a quick overview over immigration in Malmö in the past 100 years – in relation to world history and Swedish history. You are invited to investigate and to find your place in time.

Your presence, your story and your memories contribute to giving life to the history of immigrant women in Malmö. If you feel like it, please bring with you an object, a picture or a scent that is important to you as it calls up memories.

100 years of life and work of immigrant women in Malmö is a project run by Malmö museum and the network Feminist Dialog in cooperation with ABF and Malmö högskola.

The first seminar of the project was held on June 11, 2013 in Malmö City Library. It was attended by more than 50 people from 16 countries, and at that time we talked about the invisibility of immigrant women’s work in Swedish history-writing, and why Swedish history should be rewritten.

This time we will listen to the stories of people in Malmö who themselves have experienced migration.

In spring of of 2014 we will arrange more seminars.

Come and listen to other women and share your own history.

See you at Garaget, Lönngatan 30, Monday December 2 at 6.30 p.m.

No registration is needed.

“Fika” will be served.

Welcome!

Parvin Ardalan & Anna Svenson

Malmö museer

Parvin Ardalan

0729-636587, parvin.ardalan@malmo.se

Anna Svenson

0705-88 19 86, anna.svenson@malmo.se

 

 

Permitted / forbidden

hoda

“Permitted / forbidden” was the title of the seminar organized in Malmoe, Sweden at the 28th of October 2013 by Feminist Dialog in which Hoda Aminian, a women’s rights activist and co-founder of the non-profit organization (NPO) Bahamestan, explained Right to the City for the women in Iran.

In the first part of the seminar, Hoda Aminian talked about the definition of Right to the City and the various obstacles women face to the full and complete usage of urban public spaces in Iran.
Within this frame work she pointed out the three major categories of the women’s difficulties in the city and then resumed and explained the categories.

The examined and explained categories of Right to the City are:

  • design of urban spaces and urban planning in Iran which is not women friendly
  • social and cultural factors
  • dress and behavior codes

 

In the second part of the seminar, Hoda Aminian talked about the NPO, Bahamestan which has been working since last year on Right to the City for citizens.
The NPO Bahamestan focuses specially on marginalized groups and vulnerable citizens such as women, children, refugees, seniors, the disabled, etc. in Tehran, Iran.

Hoda Aminian also illustrated their work in Bahamestan through the three fundamental aims of the NPO:

a) Informing marginalized citizens’ right to the city
b) Advocating the marginalized citizens’ right in the negotiation process with planning structures
c) Mobilizing direct actions among marginalized citizens to face planning power structures

 

Finally, Hoda Aminian talked about the projects and events they have completed in their first year of activities and how they have targeted the most marginalized groups and the most neglected parts of the city.
The aim has always been to fulfill all three predefined roles of planning activities by the activists. This is done mostly by launching the “Better Block Project”
(called Kucheye Behtar in Persian) and introducing a national day as
“safe city for children day” to tribute the 11th anniversary of the tragedy that occurred in Tehran where six elementary school children drowned in the City park at front of the city hall.

 

Permitted / Forbidden

“Permitted/Forbidden” is a title of Hoda Aminian’s talk, Iranian women’s right activist and co-founder of Bahamestan.

She has been working on urban spaces for women and right to the city for citizens especially vulnerable ones such as women, children, refugees, etc.

FD- 10-28-2013

poster

[Re]^-Thinking of Women’s Role in Conflicts and War

 

[Re]¹ -Thinking  [Strategy and Tactics]

cropped-image_21.jpeg

FROM LEFT: TRIFA SHAKELY, SHOLEH IRANI AND MIRIAM ESTRADA-CASTILLO

 

The first step of Re-thinking has been taken at the cinema Spegeln in Malmoe by Feminist Dialog in 5th March 2013. The first program was a collaboration with IFEMA and with the support of ABF Malmö. The main subject of the Re-thinking was focused on the strategy and the tactics used by women to stop the war and to end the various conflicts.

As the NGO´s co-founder Parvin Ardalan added “This is the Feminist Dialog’s first program for feminist re-thinking about women´s situation in conflicts and war. We would like to discuss and analyze the women´s situation by inviting those who have lived or are living in different conflict situations, regions of war and militaristic locations.”

The program started with a video greeting from iranian women activists against war.

The evening went on with the Lebanese film ”Where Do We Go Now?” by director
Nadine Labaki.
The film demonstrated how ordinary women organized to prevent a religious conflict between the men in the village.
The evening resumed after the film by a discussion among Trifa Shakely and Miriam Estrada-Castillo and was moderated by Sholeh Irani.

Below you can read some quotations of the panelists.

Panelist                              Citat på svenska                        Quotations in English

Sholeh Irani
- Foreign editor at
Feministiskt Perspektiv
(moderator)
“Vi befinner oss i en epok av historien där det präglas av uppror, motstånd och revolt med krav på rättvisa, jämställdhet och frihet i hela världen.
Kvinnor har blivit en allt starkare röst i den här globala motståndskraften.”
“We are in an era of history where it´s characterized bu uprising, resistance and rebellion with demands for justice, equality and freedom throughout the world.Women have become an increasingly powerful voice in this global resistance.”
“Det är viktigt att fokusera på hur kvinnor gör motstånd då militarismens första offer är kvinnor.” “It is important to focus on how women resist, since the first victims of militarism are women.”
Trifa Shakely
- Activist and former editor of Bang
“I krig så händer det också att kvinnokroppar representerar en nation. Nationen, moderlandet och hemlandet. Därmed att våldta och våldföra sig på kvinnorna är att pinka revir, att ta någon annans land och förskjuta gränserna, de nationella gränserna.
Det är det som krig handlar om.”
“At war, as it also happens, women’s bodies represent a nation.
The nation, motherland and homeland.
Thus, to rape and violate women is to define one’s territory’, to take someone else’s land and to push the boundaries, the national borders.
That’s what war is about.”
“Filmen handlar om klassiskt underjordiskt motståndsarbete.” “The film is about classical underground resistance work”
Miriam
Estrada-Castillo
- Former senior legal advisor to the UN Security Council
“The power of war has developed in order to take over the natural resources.War is a matter of power, … the economical and political power.
That is it.”
“Krigets makt har utvecklats för att ta över naturresurserna. Krig handlar om makt, … ekonomisk och politisk makt.
Det är allt.”
“… the only way to face the problems is to get together, … women and also men, in a powerful movement for peace and we should have essentially “the conscience of where we are going?” “… den enda vägen att möta problemen är att gå samman, … kvinnor och män, i en kraftfull rörelse för fred … och vi borde ha det väsentligaste;
“medvetenheten om vart vi går?”
“The union makes the strength.” “Styrkan kommer från sammanhållningen”

Link to a review by Karin Arbsjö at Sydsvenskan:
http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/konet-och-kriget-1/