Fragmentariskt Liv – Fragmentary Life

Poster MME2:2
Migration Memory Encounters och Kreativt Språkbruk presenterar utställningen Fragmentariskt Liv
Utställningen äger rum 1-12 juni på Jaktpaviljongen i Folkets park, Malmö.
Utställningen invigs på lördag 2 juni kl. 11.
Konst, migration och livet som ung asylsökande eller nyanländ diskuteras på seminariet på lördag 2 juni kl. 12-15 i Spegelsalongen på Moriskan.
Fritt inträde till både utställningen och seminariet.
För att göra staden ännu mer demokratiskt, tillåtande, välkomnande och som är tillgängligt för oss alla och där vi definierar om vår stad, har vi tillsammans skapat utställningen Fragmentariskt Liv.
Med musik, bildkonst, litteratur och film har unga asylsökande och nyanlända uttryckt och skapat konstverk inom olika konstarter där identitet, gemenskap och tillhörighet diskuteras och ifrågasätts för att hitta olika vägar för mening och sammanhang, dels för livet i stort och dels för utövarnas nuvarande fragmentariska liv.
Stort tack till de medverkande; asylsökande och nyanlända, Kulturrådet, Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad, ABF och Feminist Dialog.
…………………………………………………………………………………………
Migration Memory Encounters and Creative Language Room presents the exhibition Fragmentary Life
The exhibition takes place June 1-12 at Jaktpaviljongen in Folkets park, Malmö – Sweden. Opening at Saturday June 2, at 11 am.
Free admission to both the exhibition and the seminar.
Art, migration and life as an young asylum seeker or newly arrived immigrants are discussed at the seminar at Saturday June 2:nd, 12-3 pm in Spegelsalen at Moriskan.
In order to make the city even more democratic, permissive, welcoming and available to all of us, we have together redefined our common city and created and curated the exhibition Fragmentary Life.
The exhibition includes artworks within music, visual arts, literature and film. The ideas of identity, community and belonging are discussed and challenged to find different ways of purpose and context, for life at large and for the participants current fragmentary life.
Thanks to the participants; asylum seekers and newly arrived immigrants, The Swedish Arts Council, The County Administrative Board of Skåne, Malmö municipality, ABF and Feminist Dialog.