Liv i rörelse – Din berättelse är en del av stadens berättelse

Inbjudan WS 2 December Poster Final
100 År av Immigrantkvinnors Liv och Arbete i Malmö
Garaget 2 december, kl. 18.30

På Garaget den 2 december 2013 talar vi med varandra om kvinnors erfarenheter av migration och livet i Malmö. 170 olika länder finns samlade i Malmö!

Vi ger en snabb överblick över immigrationen i Malmö under 100 år mot bakgrund av händelser i världen och i Sverige. Du är inbjuden att själv undersöka och hitta din plats i tiden. Din närvaro, din berättelse och dina minnen levandegör immigrantkvinnors livshistorier i Malmö. Ta gärna med dig ett föremål, en bild eller en doft som är viktig för dig genom att väcka minnen.

100 År av Immigrantkvinnors Liv och Arbete i Malmö är ett projekt som drivs av Malmö Museer och nätverket Feminist Dialog i samarbete med ABF och Malmö högskola.

Den 11 juni 2013 hölls projektets första seminarium på stadsbiblioteket i Malmö med över 50 deltagare från 16 länder. Där talade vi om hur immigrantkvinnors arbete är osynligt i den svenska historieskrivningen och varför svensk historia måste skrivas om.

Den här gången kommer malmöbor med erfarenhet av migration att själva berätta.
Under våren 2014 kommer vi att arrangera fler seminarier.
Kom och lyssna på andra kvinnor och berätta din egen historia.
Vi ses på Garaget, Lönngatan 30, måndag 2 december kl. 18.30.
Detaljprogram med medverkande kommer inom kort!

Vi bjuder på fika.
Väl mött!
Parvin Ardalan & Anna Svenson
Malmö Museer

Parvin Ardalan 0729-63 65 87, parvin.ardalan@malmo.se
Anna Svenson
0705-88 19 86, anna.svenson@malmo.se

English version :

 

Life in Movement – Your Story belongs to the Story of the City

100 years of life and work of immigrant women in Malmö

Garaget December 2, 6.30 p.m.

On December 2, 2013 in Garaget we will talk with each other about women’s experience of migration and life in Malmö. 170 different countries are gathered in Malmö!

We will give a quick overview over immigration in Malmö in the past 100 years – in relation to world history and Swedish history. You are invited to investigate and to find your place in time.

Your presence, your story and your memories contribute to giving life to the history of immigrant women in Malmö. If you feel like it, please bring with you an object, a picture or a scent that is important to you as it calls up memories.

100 years of life and work of immigrant women in Malmö is a project run by Malmö museum and the network Feminist Dialog in cooperation with ABF and Malmö högskola.

The first seminar of the project was held on June 11, 2013 in Malmö City Library. It was attended by more than 50 people from 16 countries, and at that time we talked about the invisibility of immigrant women’s work in Swedish history-writing, and why Swedish history should be rewritten.

This time we will listen to the stories of people in Malmö who themselves have experienced migration.

In spring of of 2014 we will arrange more seminars.

Come and listen to other women and share your own history.

See you at Garaget, Lönngatan 30, Monday December 2 at 6.30 p.m.

No registration is needed.

“Fika” will be served.

Welcome!

Parvin Ardalan & Anna Svenson

Malmö museer

Parvin Ardalan

0729-636587, parvin.ardalan@malmo.se

Anna Svenson

0705-88 19 86, anna.svenson@malmo.se